Octrooi op een vliegend tapijt

Ja, je leest het goed. Octrooi op een vliegend tapijt! Ik schreef er ooit zelfs eigenhandig de aanvrage voor.

Het klinkt misschien onwerkelijk, toch valt dat wel mee. Met het Nederlandse registratiesysteem kun je zelfs een rechtsgeldig octrooi op het wiel of op de gloeilamp krijgen. Uitvindingen die verre van nieuw zijn, zou je denken. In deze blog vertel ik meer over dat Nederlandse registratiesysteem.

En natuurlijk over het vliegend tapijt.

Registratiesysteem voor Nederlandse octrooien

Als je in Nederland een octrooi aanvraagt en de benodigde taksen afdraagt dan wordt dat octrooi na anderhalf jaar, samen met de resultaten van het nieuwheidsonderzoek, gepubliceerd en verleend. Onderaan de eerste pagina staat echter deze voetnoot:

Wat is zo’n octrooi dan eigenlijk waard? 

Het Octrooicentrum Nederland of het Europees octrooibureau, voert een onderzoek uit naar de nieuwheid van een in een octrooiaanvrage geclaimde uitvinding. De resultaten daarvan worden vervolgens gedeeld met de aanvrager van het octrooi, of zijn of haar octrooigemachtigde.

Die resultaten bestaan uit twee delen. 

Nieuwheidsonderzoek

Allereerst bestaat het nieuwheidsonderzoek uit een lijst met publicaties waarvan de inhoud relevant geacht wordt voor de octrooiaanvrage omdat het geclaimde er geheel of gedeeltelijk in geopenbaard wordt.

Daarnaast een zogenoemde schriftelijke opinie, waarin per claim (in het Nederlands aangeduid met “conclusie”) aangegeven wordt of deze aan de vereisten van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid voldoet.

Zoals de naam al zegt, is dat een opinie.

Patentwerk bestudeert de resultaten van het nieuwheidsonderzoek 

Wanneer wij de resultaten van een nieuwheidsonderzoek ontvangen, bestuderen we de publicaties en de schriftelijke opinie. Vervolgens geven we aan onze opdrachtgever aan of wij het eens zijn met de opinie. Als er weinig of geen bezwaarlijke publicaties zijn aangehaald in het onderzoek en de onderzoeker van mening is dat de aanvrage aan alle eisen voldoet, hebben we in de meeste gevallen geen reden om het daar niet mee eens te zijn. Maar als de onderzoeker vindt dat één of meerdere claims niet aan de vereisten voldoen, dan is dat voor ons een reden tot een nauwgezette analyse van de stukken. 

Soms moeten we constateren dat de onderzoeker gelijk heeft. In veel gevallen blijken er echter toch wel relevante verschillen te zitten tussen de uitvinding en hetgeen er in de publicaties geopenbaard wordt. Meestal is onze conclusie dat één of meerdere van de ingediende claims wel aan de vereisten van nieuwheid of inventiviteit voldoen, of dat daar met een kleine aanpassing alsnog aan voldaan kan worden. 

Oordeel van een rechter

Voor die Nederlandse aanvrage blijft het veelal bij die opinie. Het octrooi wordt na anderhalf jaar verleend, en pas als er een geschil over ontstaat, velt de rechter een oordeel over de geldigheid van het octrooi. Was het nieuwheidsonderzoek positief en voert de vermeende inbreukmaker geen steekhoudende andersluidende argumenten aan? Dan zal de rechter concluderen dat het octrooi geldig is.

Waren er bezwaren in het nieuwheidsonderzoek? Dan is er gelegenheid om hierop te reageren en komt onze eerdere analyse weer van pas.

Buitenlandse octrooiaanvragen

Die analyse komt sowieso van pas. Want ook als je in het buitenland octrooi aanvraagt is het relevant om te weten of er tegen eventuele bezwaren in een nieuwheidsonderzoek zinvol verweer te voeren valt. De meeste andere landen kennen namelijk een toetsingssysteem in plaats van zo’n registratiesysteem. In die landen wordt het octrooi alleen verleend als alle bezwaren weerlegd kunnen worden. Daarom geven wij bij het rapporteren van het nieuwheidsonderzoek een inschatting van de kans van slagen van eventuele buitenlandse aanvragen.

Hoe zit het nou met dat vliegend tapijt?

We zijn aardig afgedwaald, maar dat is op zich niet gek met een vliegend tapijt. Want hoe zit dat nou? Welnu, deze uitvinding had betrekking op een tapijt dat speciaal ontwikkeld was voor gebruik in vliegtuigen. Door de samenstelling heeft het een zodanige elasticiteit dat het kleed het torderen van de vliegtuigvloer kan volgen en daardoor niet gaat rimpelen. Daarnaast voldoet het aan alle gewichts- en brandveiligheidsvereisten.

Zo schreef ik ook al eens een octrooiaanvrage voor de gloeilamp (gecombineerd met een bijzondere fitting) en voor het wiel (dat feitelijk het vijfde wiel aan de wagen was, maar daardoor stabiliteitsvoordelen bood).

Mocht jij het mobiliteitsvraagstuk nou opgelost menen te hebben met een tapijt dat zelf vliegt, dan stel ik er met plezier een octrooiaanvrage voor op!

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een antwoord op “Octrooi op een vliegend tapijt”

scroll