We houden je op de hoogte en betrekken je bij alle beslissingen

Bas Langenhuijsen, Partner, Nederlands en Europees octrooigemachtigde

Octrooi aanvragen

Een octrooi aanvragen is meestal geen doel op zich. Jouw bedrijf heeft een ontwikkeling gedaan waarmee voorsprong op de concurrentie genomen kan worden, en de vraag is hoe die voorsprong het best behouden kan worden.

Doel van de octrooiaanvrage

‘Wat wil je de concurrent precies kunnen verbieden?’, is de eerste vraag die we opdrachtgevers stellen. Het antwoord geeft ons een goed beeld van waar we de octrooiaanvraag op moeten richten.

Inhoud octrooiaanvrage

We helpen graag om te bepalen wat het meest specifieke nieuwe aspect aan de uitvinding is en zoeken – als dat gewenst is – voordat we een octrooiaanvrage opstellen, uit wat er op dat gebied al bekend is.

Zo ontstaat er vooraf een duidelijk beeld van wat er precies aan ruimte resteert voor octrooibescherming. We kunnen de octrooiaanvrage dan zo formuleren dat hetgeen wat er bekend is er juist níét onder valt.

Tijdens het bepalen van de exacte inhoud van de aanvrage, komen er allerlei overwegingen aan bod. Zo kan een scherpe formulering tot een snelle en eenvoudige verleningsprocedure leiden, waarna het octrooi zo nodig gehandhaafd kan worden en inbreukmakers van de markt geweerd kunnen worden. Soms is het echter juist de bedoeling om bewoording met opzet algemeen te houden en zo veel mogelijk keuzes uit te stellen. Daarmee wordt de verleningsprocedure weliswaar gerekt, maar al die tijd is het voor de concurrentie onduidelijk wat zij wel en niet kunnen doen. Die onduidelijkheid in de markt kan voor de octrooiaanvrager voordelig zijn.

(Inter)nationale octrooibescherming

In overleg bepalen we in welke landen octrooibescherming van belang is, en wat de beste manier is om die bescherming te verkrijgen. Is Nederland het belangrijkste gebied om bescherming voor aan te vragen, of is internationale octrooibescherming gewenst? En in dat laatste geval: in welke volgorde? Soms is een strategie waarbij er zo snel mogelijk octrooien verleend worden in de betreffende landen, de beste optie. Terwijl het in een ander geval juist wenselijk kan zijn om die landenkeuze zo lang mogelijk open te houden, of kosten zo lang mogelijk vooruit te schuiven. In weer een ander geval kan het doel zijn om de totale kosten zo laag mogelijk te houden.

Gezamenlijk stellen we vast welke strategie het best bij de situatie past.

Wanneer het al duidelijk is dat er concurrenten zijn die de markt (willen gaan) betreden, kan het wenselijk zijn om de lopende aanvragen zo snel mogelijk tot verlening te brengen. Soms is het mogelijk de octrooiverlenende instanties te verzoeken om de aanvrage sneller te behandelen. Ook zijn er soms mogelijkheden om verleningsprocedures die parallel in verschillende landen lopen met elkaar te koppelen, om zo sneller tot verleende octrooien te komen. Verleende octrooien zijn in de meeste gevallen een pré bij het handhaven van octrooien.

Proces octrooiaanvrage

In al deze gevallen geldt dat we je op de hoogte houden van de stand van zaken, en bij alle beslissingen betrekken. 

We stippelen de te volgen procedure vooraf met je uit, en sturen telkens een update waarin we aangeven waar in het afgesproken proces we ons bevinden. Waar bepaalde stappen een vaste doorlooptijd hebben laten we dat zien. Ook maken we inzichtelijk wat de bijbehorende kosten van iedere stap zijn en wanneer je de factuur daarvoor kunt verwachten.

Als de verleningsprocedures onverhoopt moeilijk verlopen nemen we contact op met de examiners van de octrooiverlenende instanties. We bekijken dan of we er met een informeel interview of tijdens een formele hoorzitting uit kunnen komen. 

En in verreweg de meeste gevallen lukt dat!

scroll