We hebben ruime ervaring in het voeren van nietigheidsprocedures en een hoog slagingspercentage.

Daan Settels en Oscar Meijer

Handhaving en verdediging

Handhaving eigen octrooi

Zodra een octrooi verleend is (en in beperkte mate ook al zodra de octrooiaanvrage gepubliceerd is) kun je het tegen derden inzetten. De meest eenvoudige manier om dat te doen, is door te vermelden dat er octrooi is (aangevraagd), bijvoorbeeld op je website of op producten. Maar soms blijkt dat niet genoeg te zijn en wordt er inbreuk gepleegd.

Op het moment dat je dat constateert staan we uiteraard voor je klaar. We bekijken of het vermeende inbreukmakende product inderdaad onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Vervolgens bepalen we gezamenlijk welke actie er tegen de inbreukmaker genomen kan worden.

Om te beginnen sturen we vaak een brief waarin we verzoeken om de inbreuk te staken. Mogelijk wordt er een oplossing gevonden, maar als het nodig is voeren we een inbreukprocedure voor de rechtbank. Dat doen we samen met een advocaat naar keuze.

Verdediging tegen octrooien van anderen

Het kan ook zijn dat je geconfronteerd wordt met een octrooi van een ander. Misschien ben je hiervan middels een brief op de hoogte gesteld, of je komt erachter doordat wij de octrooipositie van de concurrentie voor je monitoren.

Als blijkt dat er octrooien aangevraagd of verleend zijn waarvan mogelijk hinder ondervonden wordt, kunnen we nagaan of er argumenten zijn waarmee we ze nietig kunnen laten verklaren. Doorgaans bestaan die argumenten uit bewijs dat het geoctrooieerde al publiek bekend wasvoordat er octrooi werd aangevraagd. Soms is dat bewijs voorhanden, en als dat niet zo is dan kunnen wij ernaar op zoek gaan.

Als er voldoende bewijs is dat een octrooi onterecht verleend is kunnen we een nietigheidsprocedure starten. Dat kan voor de nationale rechter van het land waarvoor het octrooi is verleend. Voor Europese octrooien kan dit bij het Europees Octrooibureau, in de negen maanden vanaf de publicatie van de verlening. Vaak eindigt zo’n oppositieprocedure met een hoorzitting bij het Europees octrooibureau in Rijswijk of München. We hebben ruime ervaring in het voeren van die procedures en een hoog slagingspercentage.

Uiteraard kan het ook voorkomen dat er een nietigheidsprocedure of oppositie wordt gestart tegen een octrooi dat door ons is aangevraagd. In dat geval stellen wij je op de hoogte en voeren we argumenten aan ter verdediging van het octrooi. Ook schatten we de sterkte van de argumenten van de concurrent in en bekijken we of het octrooi, indien nodig met aanpassingen, van kracht kan blijven.

scroll