Geen tijd te verliezen!

Gisteren een uitvinding gedaan, vandaag octrooi aangevraagd, morgen de markt op met je product, en wie dat kopieert pak je dezelfde dag nog aan!

Ging dat allemaal maar zo snel…

Een product ontwikkelen tot het gereed is voor een marktintroductie gebeurt meestal niet in een oogwenk, en ook al stelt je octrooigemachtigde pijlsnel een aanvrage op en dient hij hem ijlings in, dan nog raakt de vaart er vanaf dat moment behoorlijk uit. Je kunt het octrooi pas echt handhaven als het gepubliceerd (en bij voorkeur zelfs verleend) is. En dat duurt in Nederland normaal gesproken al anderhalf jaar, en voordat er een Europees octrooi verleend is verstrijken er wel meerdere jaren.

Maar is dat eigenlijk zo dramatisch?

De foto bij dit artikel is dat in ieder geval wel. Die is namelijk in scene gezet. Nep dus. Sterk gedramatiseerd zelfs. Wij werken digitaal, dus ik ren nooit al strooiend met geheime documenten de trap af op kantoor. Ik typ dit er zo expliciet bij omdat er collegae waren die me erop wezen dat er lezers zouden kunnen zijn die bij het zien van die foto zouden denken dat dit de manier was waarop er bij Patentwerk met vertrouwelijke informatie omgegaan werd. Die zouden zich wel eens af kunnen gaan vragen hoe dat te rijmen is met het feit dat zowel de kwaliteit van onze dienstverlening (ISO 9001) als informatiebeveiliging (ISO 27001) gecertificeerd zijn. Ik nam zelf echter aan dat dat zo’n vaart niet zou lopen, en dat brengt ons weer terug bij het onderwerp.

Kosten uitstellen

Vaak is het geen probleem dat de verlening van een aangevraagd octrooi op zich laat wachten. Vanaf het moment dat de aanvrage is ingediend kan niemand anders meer succesvol octrooibescherming voor dezelfde uitvinding aanvragen, en meestal ligt de focus vanaf dat moment eerst volop op het vermarkten van het product. We krijgen dan ook regelmatig de vraag om vanaf dat moment mee te denken aan manieren om beslismomenten vooruit te schuiven, en om kosten voor het uitrollen van octrooiaanvragen over meerdere landen zo lang mogelijk uit te stellen. Daar hebben we gelukkig allerlei mogelijkheden voor.

Versnelde octrooiverleningstrajecten

Maar het komt ook voor dat er geen tijd te verliezen is. Omdat concurrenten actief zijn in de markt, omdat een investeerder belang hecht aan een verleend octrooi, of om zelf zo snel mogelijk precies te weten met welke beschermingsomvang het octrooi nou verleend wordt.

Ook in die gevallen kunnen we de procedure beïnvloeden. Als het om een Nederlands octrooi gaat kan dat met een verzoek om versnelde publicatie, waardoor er eerder gehandhaafd kan worden. Voor een Europese octrooiaanvrage kan er ook om versnelde publicatie verzocht worden, en kan er daarnaast ook nog een zogenaamd “PACE” request worden ingediend; een verzoek om versnelde inhoudelijke behandeling van de aanvrage. Als tegenprestatie worden we dan zelf ook geacht snel te reageren, maar dat vinden we geen probleem. We sturen aan op het krijgen van een eerste positieve beoordeling van de examiner van het Europees octrooi bureau. Die leidt uiteindelijk niet alleen tot het snel verkrijgen van octrooi in Europa, maar kan ook gebruikt worden om buiten Europa aangevraagde octrooien versneld verleend te krijgen.

Voor dat doel zijn er namelijk zogenaamde “Patent Prosecution Highways” in het leven geroepen. Samenwerkingsovereenkomsten, waarbij een tweede octrooiverlenende instantie (bijvoorbeeld in de US, Korea of Japan) zich baseert op een positief oordeel van een eerste octrooiverlenende instantie, om er zo voor te zorgen dat de totale procedure sneller verloopt.

Als er een reden is om zo snel mogelijk een verleend octrooi te willen, neem dan dus gerust als de wiedeweerga contact met ons op. Dan bepalen we gezamenlijk een volgorde voor het aanvragen van octrooien om optimaal gebruik te maken van de verschillende versnellingsmogelijkheden.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

scroll