Hoe schat je vooraf een risico op inbreuk in?

Wanneer je van plan bent een nieuw product op de markt te brengen, wil je meestal voorkomen dat je nadien geconfronteerd wordt met een octrooi van een ander die daar een stokje voor steekt door je te betichten van octrooi-inbreuk.

Een octrooigemachtigde kan je in zo’n geval goed helpen om een deskundige inschatting te maken van het mogelijke inbreukrisico en nader advies te geven. In deze blog bespreek ik enkele fundamentele onderwerpen die een leidraad vormen bij het opstellen van een inschatting van een inbreukrisico.

Een octrooi is een territoriaal recht

Omdat een octrooi een territoriaal recht is, dient allereerst vastgesteld te worden in welke specifieke landen een octrooi van kracht is. Elke inschatting van een inbreukrisico begin ik daarom met een search in de octrooiregisters van de landen waar je jouw product op de markt wilt brengen.

Een octrooi hoeft dus jouw handelen niet in de weg te staan in landen waar een octrooi eenvoudigweg niet van kracht is.

In het geval dat een octrooi van kracht is in bepaalde landen waar jij graag de markt op wil met jouw product, zal ik voor deze landen de beschermingsomvang per octrooi nader onder de loep nemen.

Octrooibescherming is gebaseerd op octrooiconclusies

Een octrooi vestigt een recht op een uitvinding, waarbij de octrooiconclusies (Engels: claims) een definitie geven van deze uitvinding. Het is deze woordelijke definitie die bepaalt hoe ver de bescherming van de uitvinding reikt. De octrooiconclusies stellen dus ook bepaalde grenzen aan de bescherming door een octrooi.

Een misverstand dat weleens ontstaat, is dat aan de hand van de tekeningen in een octrooi de beschermingsomvang van het octrooi direct kan worden bepaald. Dat is echter niet het geval: de tekeningen worden in een octrooi opgenomen als toelichting op de uitvinding. Wanneer jouw product er anders uitziet dan op de octrooitekening is dat dus geen garantie dat je geen inbreuk maakt.

Octrooiconclusies kunnen verschillen per land

De uitgangspunten van het octrooirecht komen in de meeste landen overeen, en bieden de mogelijkheid om in verschillende landen voor dezelfde uitvinding octrooi aan te vragen. De inhoudelijke beoordeling van de uitvinding wordt echter nationaal door een gespecialiseerd ambtenaar uitgevoerd. Hierdoor kan de beoordeling van een octrooiaanvraag in de Verenigde Staten een andere uitkomst hebben dan in een Europees land, terwijl het om dezelfde uitvinding gaat.

Vaak leidt dit ertoe dat voor dezelfde uitvinding een octrooi wordt verleend, waarbij de octrooiconclusies per land verschillen. De beschermingsomvang kan daardoor per land variëren terwijl het dezelfde uitvinding betreft.

Jouw product

Tot slot vergelijk ik jouw product met de vastgestelde beschermingsomvang van de octrooien. Hierbij staat de vraag centraal of alle elementen volgens de definitie van een octrooiconclusie ook daadwerkelijk zijn terug te vinden in jouw product.

Het is hierbij van groot belang om tot op detailniveau vast te stellen hoe jouw product is opgebouwd. Als er verschillende uitvoeringen van jouw product bestaan, zullen die afzonderlijk onder de loep worden genomen. Daarbij kunnen ogenschijnlijk kleine aspecten van jouw product een grote invloed hebben op de beoordeling of er sprake is van octrooi-inbreuk, of niet.

Fotocredit: Nick Youngson; CC BY-SA 3.0; Alpha Stock Images

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

scroll