Angorakat

Basisbeginsel van het octrooirecht weer eens onderstreept in vonnis rechtbank

Klompen, windmolens en tulpen. Of we het nou leuk vinden of niet: ze zijn imagobepalend voor Nederland. De tulpen werden ooit uit Turkije geïmporteerd en het kweken ervan werd hier tot een kunst verheven, een wereldhandel in tulpen(bollen weliswaar) als gevolg. Maar ook voor andere bloemen is de Nederlandse bloemenveiling een wereldspeler en op dat gebied wordt er ook nog steeds op vele vlakken geïnnoveerd. Onze client Royal FloraHolland weet er alles van. Voor deze coöperatie van bloemenveilingen worden er over de hele wereld bloemen gekweekt en ook dagelijks wereldwijd getransporteerd.

Een deel van die bloemen wordt – om ze vers te houden en ze bij de eindgebruiker een zo lang mogelijk vaasleven te geven – via luchttransport van B naar A(alsmeer) en door naar C vervoerd, maar uit kosten- en milieuoverwegingen wordt er ook al jaren doorlopend onderzoek gedaan naar manieren om van langzamere transportmethodieken gebruik te kunnen maken zonder dat dat de kwaliteit van de bloemen negatief beïnvloedt.

Recentelijk werd Royal FloraHolland geconfronteerd met een partij die stelde dat de experimenten om rozen langdurig (enkele weken) in containers te vervoeren inbreuk maakte op haar octrooi. Een vervelende situatie, waarin wij gevraagd werden bij te staan.

In het octrooi in kwestie werd gesteld dat er bij het transporteren van rozen in dozen voor een lage temperatuur gezorgd moest worden, dat de dozen lucht moeten doorlaten, en dat ze ethyleen, een stof die wordt afgescheiden door rozen en die schadelijk is voor hun houdbaarheid, moeten reguleren. Dat reguleren kan volgens het octrooi door de dozen te voorzien van een granulaat dat het ethyleen bindt, of door het toevoegen van een agent. In beide gevallen wordt het ethyleen geabsorbeerd en de hoeveelheid daardoor gereguleerd.

Juist die eigenschappen van luchtdoorlatendheid en ethyleenregulatie waren tijdens een oppositieprocedure voor het Europees octrooibureau noodzakelijk gebleken om het octrooi in stand te houden.

Royal FloraHolland experimenteerde ook met rozen in dozen, die in gekoelde zeecontainers vervoerd werden. Om ervoor te zorgen dat de koeling van de containers ook effect had op de rozen zelf, werden sinds jaar en dag bekende dozen met gaten gebruikt. Een granulaat, agent of ander middel voor het binden van ethyleen werd niet toegepast, waardoor Royal FloraHolland van mening was niet in strijd met het octrooi te handelen.

De octrooihouder meende nu echter dat de gaten in de dozen niet alleen tot luchtdoorlatendheid leiden, maar dat er met zo’n luchtstroom ook ethyleen kan worden meegevoerd en dat een doos met een gat daarom als ethyleen-regulerend moet worden beschouwd en onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Binnen het octrooirecht wordt naar zo’n gang van zaken verwezen met “angorakat”. Een nogal pluizig kattensoort waarvan de omvang voornamelijk bepaald wordt door zijn haren, maar waarvan het lichaam zelf erg klein is. Zo’n dier kan door een gat kruipen waar het ogenschijnlijk veel te groot voor is.

De analogie met de octrooiprocedure zit hem daarin dat een octrooiaanvrage door de claims in te perken met specifieke kenmerken door het gaatje van de octrooiverlening weet te geraken, maar dat de octrooihouder na de verlening een veel bredere uitleg geeft aan diezelfde claims.

Voor de kattenliefhebbers:

http://www.ie-onderwijs.nl/nl/ie-woordenboek/angorakat

Letterlijk gezien klopt de stelling dat ethyleen door lucht meegevoerd kan worden wellicht wel, maar dat was niet de manier waarop de uitvinding gepresenteerd en gezien werd tijdens het verleningsproces, en dus ook niet waarom er octrooi was toegekend.

Bij het Europees octrooiverdrag hoort een protocol dat aangeeft dat de claims van een octrooi moeten worden uitgelegd in het licht van de beschrijving. En in die beschrijving stond duidelijk te lezen wat de octrooihouder onder ethyleenregulatie verstond bij het aanvragen van het octrooi.

Het protocol dient om voor het basisbeginsel te zorgen dat er een billijke bescherming voor de octrooihouder wordt verkregen, maar ook rechtszekerheid voor derden.

Het kwam tot een rechtszaak waar de rechter deze week uitspraak in deed en gelukkig niet voor een gat (in een doos) te vangen bleek te zijn.

Afbeelding bij deze blog samengesteld uit: veilig leren lezen.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

scroll