Oscar Meijer wint Nederlandse Gasindustrie Prijs!

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. Maar kort geleden kreeg ik het eervolle nieuws dat mijn masterthesis werd voorgedragen voor Nederlandse Gasindustrie Prijzen, een tweejaarlijks uitgereikt door KHMW. Natuurlijk was ik al trots op mijn masterthesis en de bijbehorende resultaten, maar het is natuurlijk altijd leuk om daar een dergelijke erkenning voor te krijgen.

Enkele weken van thuiswerken gingen voorbij, tot ik een telefoontje kreeg dat mijn masterthesis nota bene de derde prijs had binnengesleept!

https://www.tue.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/04-11-2020-nederlandse-gasindustrie-prijs-khnw-voor-oscar-meijer/

Wat maakte mijn onderzoek dan zo speciaal?

Mijn onderzoek was gericht op de verbranding die plaats vindt in boilers. Door de steeds maar strenger wordende Europese regelgeving omtrent uitstoot is het van groot belang om te begrijpen waar de uitstoot vandaan komt. Met name op het gebied van het ontstaan van koolstofmonoxide en stikstof uitstoot is nog veel onbekend. Daarbij komt dat koolstofmonoxide een zeer gevaarlijk gas is voor mensen.

De ontwerpen van boilers volgen vaak uit een iteratief proces tussen testen en ontwerpen, simpelweg omdat het simuleren van een verbranding een nogal complexe aangelegenheid is.
Dergelijke simulaties van een verbranding kosten veel tijd omdat op veel verschillende tijdschalen heel veel stoffen met elkaar reageren. Omdat tijd een schaars goed is, is van belang om de rekenkracht en rekentijd aanzienlijk te verlagen. Nu zijn er verschillende methodes bekend om dit te realiseren, echter gaat daarbij veelal kostbare informatie verloren, of moet de dimensie van het probleem worden teruggebracht van 3D naar 2D.

Mijn doel was om de rekenkracht die nodig was zodanig terug te brengen dat het mogelijk is om, met behoud van de gedetailleerde informatie, de volledige boiler in 3D te kunnen simuleren. Om de resultaten hiervan te kunnen valideren heb ik de simulaties vergeleken met praktijktesten waarbij de uitstoot van koolstofmonoxide en stikstof is gemeten.

Het bleek dat mijn simulaties een goed startpunt waren, en de waardes zeer dicht in de buurt lagen van de testen in de praktijk. Hoewel mijn afstuderen bij deze conclusie stopte, gaf het onderzoek dat ik uitvoerde aanleiding de ingeslagen weg door te zetten om zo in de toekomst gebruik te kunnen maken van simulaties bij het ontwerpen van boilers!

Wat doe ik nu dan?

Sinds mijn afstuderen ben ik inmiddels meer dan een jaar werkzaam bij Patentwerk. Daar ben ik op dagelijkse basis bezig met het bestuderen van uitvindingen, waaronder tot op heden echter nog geen boiler, maar wie weet wat er borrelt?

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een antwoord op “Oscar Meijer wint Nederlandse Gasindustrie Prijs!”

scroll