Alleenrecht geeft een octrooi economische waarde

Octrooien bieden gedurende een geldigheidsduur van maximaal 20 jaar een alleenrecht op het in het handelsverkeer brengen van technische uitvindingen, in één of meerdere landen. Bij technische uitvindingen kan gedacht worden aan de meest uiteenlopende zaken: van eenvoudige gebruiksvoorwerpen tot ingewikkelde machines, productiemethoden, of medicijnen.


Alleenrecht
Het met een octrooi verkregen alleenrecht maakt het mogelijk anderen te verbieden de beschermde uitvinding te maken, te gebruiken of te verkopen. Dit recht geeft een octrooi economische waarde, die kan worden benut door bijvoorbeeld verkoop van het octrooi of licenties.


Niet-technische innovaties

Voor bescherming van niet-technische innovaties, zoals beeldmerken, muziek, teksten of artistieke creaties met een louter esthetische functie, is het octrooirecht meestal niet geschikt. Hiervoor kan bescherming worden verkregen door andere intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, merken- en modellenrecht. Wanneer blijkt dat uw ontwikkeling zich niet leent voor octrooibescherming kan Patentwerk u doorverwijzen naar een specialist op een van toepassing zijnd intellectueel eigendomsrecht.


Octrooi aanvragen
Onder 'octrooi aanvragen' vindt u informatie over het vestigen van een octrooirecht.