Links

Octrooionderzoek

Sinds 2011 beschikt Patentwerk  over een octrooionderzoeksafdeling die literatuuronderzoek kan  uitvoeren naar (octrooi)publicaties.

Patentwerk kan voor u de volgende soorten octrooionderzoeken  uitvoeren: Nieuwheidonderzoek, Oppositie- of nietigheidsonderzoek,  Vrijgaveonderzoek, Statusonderzoek, Concurrentenonderzoek,  Octrooilandschap, Octrooi-alert, Octrooi-monitor of Octrooi-onderzoek op  maat.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u onze brochure downloaden of kunt u deze via e-mail aanvragen. 

Octrooidatabases

Espacenet
Google Patents

Ondernemers, Innovatie en Octrooien

Syntens
Senternovem

Achtergrondinformatie over Octrooien

Octrooicentrum NL

Europees Octrooibureau (European Patent Office)

WIPO (PCT-organisatie)