Onze dienstverlening

Patentwerk kan u van dienst zijn op het gebied van op het gebied van octrooien.

De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn enerzijds gericht op het verkrijgen en verdedigen van octrooirechten, zoals het opstellen van octrooiaanvragen, het wereldwijd tot verlening brengen van octrooien, het verdedigen van octrooien in oppositie- en nietigheidsprocedures aangespannen door derden, het afsluiten van licentieovereenkomsten en waar nodig het voeren van inbreukprocedures.

Anderzijds kunnen wij u terzijde staan wanneer u geconfronteerd wordt met octrooirechten van derden, bijvoorbeeld wanneer u wordt beticht van inbreuk op een octrooi. Tevens kunnen we oppositie- en nietigheidszaken voeren tegen octrooien van derden.

Ons kantoor biedt een team van octrooigemachtigden met diverse technische achtergronden en de juridische kennis die nodig is voor het succesvol behartigen van de belangen van onze cliënten.

Deze bestaan uit zowel Nederlandse als buitenlandse opdrachtgevers, waaronder meerdere beursgenoteerde ondernemingen. De interne organisatie werkt met een kwaliteitmanagementsysteem en is al meer dan 15 jaar ISO 9001 gecertificeerd.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Aan een oriënterend kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over octrooien vindt u hier.