De octrooiliteratuur omvat miljoenen publicaties. In deze publicaties is een actuele stand van de techniek op alle gebied te vinden. Om na te gaan of een uitvinding of een researchontwikkeling niet reeds bekend zijn, kan het zinvol zijn om tijdig een onderzoek in de octrooiliteratuur uit te voeren. Bovendien zijn de activiteiten van concurrenten op octrooigebied door middel van regelmatig uit te voeren onderzoeken in de gaten te houden. Ook ter inspiratie tijdens een ontwikkeltraject kan octrooiliteratuur een zinvolle bijdrage leveren. Toegang tot een groot deel van de octrooiliteratuur kan worden verkregen via de gratis database Espacenet: nl.espacenet.com. Hierbij dient echter rekeningen te worden gehouden dat octrooiaanvragen gebruikelijk slechts na anderhalf worden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat een ander reeds octrooi heeft aangevraagd op een uitvinding, maar dat de uitvinding nog niet in de database voorkomt.