In dit geval zal de octrooihouder zelf actie moeten ondernemen. Wanneer er niet door overleg tot een oplossing kan worden gekomen (bijvoorbeeld door stopzetting van de vermeende inbreuk of het afsluiten van een licentie) kunnen er juridische stappen worden ondernomen, zoals mediatie, arbitrage, of indien noodzakelijk, de stap naar de rechter. Daarbij kan een rechter naast de inbreukvraag ook toetsen of het octrooi aan de formele eisen voldoet.