De octrooihouder is exclusief gerechtigd een geoctrooieerd product of een geoctrooieerde inrichting te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, te verkopen, te verhuren, te verhandelen, aan te bieden en te importeren. Dit geldt eveneens voor een geoctrooieerde werkwijze. Producten of werkwijzen die weliswaar onder het octrooi vallen maar in de privé-sfeer worden gebruikt vallen buiten het uitsluitend recht van de octrooihouder.