Daar de verleningsprocedures in diverse landen zeer uiteen lopen en daar het bij voorbaat niet duidelijk is hoe complex bepaalde onderhandelingen zullen zijn is het nagenoeg onmogelijk hier een zinvol antwoord op te geven. De verlening van een Nederlands octrooi hoeft niets te kosten terwijl de onderhandelingen voor het Europese Octrooibureau één of meerdere bezoeken aan München (hoofdzetel van het Europese Octrooibureau) of Rijswijk (een dependance van het Europese Octrooibureau) noodzakelijk kunnen maken. Ten slotte dient er na verlening van een Europees octrooi nog rekening gehouden te worden met aanzienlijke kosten voor het (al dan niet gedeeltelijk) vertalen en lokaal registreren van het verleende octrooi. De kosten hiervoor zijn zeer uiteenlopend en zijn gelegen tussen de € 200,- en circa € 3.000,- per land. In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk, is het tegenwoordig niet meer verplicht de volledige tekst te vertalen, maar kan men volstaan met een vertaling van de conclusies, waardoor deze kosten lager uitvallen.