Indien een beëdigd octrooigemachtigde wordt ingeschakeld voor het opstellen van de aanvrage liggen de kosten, in een gemiddelde zaak, doorgaans tussen de € 5000,- en € 6500,-. Afhankelijk van het type nieuwheidsonderzoek variëren de aanvullende indieningstaksen voor een Nederlandse octrooiaanvrage tussen de € 180,- (voor het nationale type) en € 979,- (voor het internationale type). Aanvragen van octrooi in het buitenland worden bepaald door nationale tarieven, en liggen in het algemeen tussen de € 2000,- en € 7000,- per land. De prijs van voor indiening van een Europese octrooiaanvrage varieert mede afhankelijk van het aantal aangewezen landen, maar bedraagt doorgaans circa € 6500,-. In deze bedragen zijn de kosten voor een octrooigemachtigde inbegrepen. De totale kosten voor een octrooiverleningstraject, dat vele jaren kan duren, kunnen in de tienduizenden Euro’s lopen, wanneer voor een groot aantal landen octrooi gewenst is.