Als onderdeel van de aangepaste fiscale wetgeving in het kader “werken aan winst” heeft de overheid een fiscale regeling in het leven geroepen waarmee innovatie wordt gestimuleerd. Deze regeling is in 2007 van kracht geworden en vervolgens een aantal malen aangepast. Op dit moment is het mogelijk tegen een verlaagd tarief (5% in plaats van de gebruikelijke 20/25%) af te rekenen voor de vennootschapsbelasting. Voorwaarden om van deze fiscale regeling gebruik te mogen maken is dat er octrooi is aangevraagd voor de desbetreffende innovatie en dat er aan de betreffende innovatie toerekenbare winst wordt gemaakt. Met de fiscus dient vooraf een bepaalde “ruling” overeen te worden gekomen. Sinds 2008 kan ook een S&O-verklaring (door RVO afgegeven verklaring voor speur-, en ontwikkelingswerk) gebruikt worden voor deelname aan deze regeling. Om gebruik te maken van de Innovatiebox-regeling is het verstandig contact op te nemen met een op dit terrein deskundig accountant/fiscalist.