Met “landscaping” wordt gedoeld op het in kaart brengen van de octrooiactiviteiten in een bepaalde markt of in een bepaald vakgebied. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in beeld te brengen hoeveel octrooiaanvragen worden ingediend door concurrenten en/of op welke technieken de nieuw door derden ingediende octrooiaanvragen zijn gericht. Zo kunnen bijvoorbeeld technische trends worden herkend, mogelijk nog voordat dit in de markt zichtbaar is. Tevens is het mogelijk nieuwe partijen vroegtijdig te identificeren. Bedenk hierbij wel dat er altijd een vertraging in de beeldvorming optreedt van anderhalf jaar. Gedurende de eerste anderhalf jaar na indiening zijn octrooiaanvragen immers niet toegankelijk.