Enige dagen na indiening ontvangt de aanvrager, wanneer er aan een aantal minimum eisen is voldaan, een bewijs van indiening. Dit bewijs bevat tevens het nummer van de octrooiaanvrage. Indien niet aan alle formele voorwaarden is voldaan ontvangt de aanvrager ook een overzicht van de te verhelpen vormgebreken. Wanneer bij indiening gelijktijdig een verzoek is ingediend tot het verrichten van een nieuwheidsonderzoek zal dit onderzoek gestart worden. Na gemiddeld 8-9 maanden zal het nieuwheidsrapport worden opgeleverd. Indien het nieuwheidsonderzoek niet binnen 13 maanden na het indienen van de octrooiaanvrage wordt aangevraagd, wordt de aanvrage niet in behandeling genomen.