De uitvinder heeft het recht octrooi aan te vragen. In geval een uitvinding is gedaan in dienstverband heeft in principe de werkgever recht op het aanvragen van octrooi, althans wanneer de aard van de betrekking verband houdt met de kennis benodigd voor het doen van de uitvinding. Dit geldt ook voor een uitvinder die in een opleidingsverband werkzaamheden verricht.