De uitvinding mag niet op een voor een deskundige voor de hand liggende wijze voortvloeien uit de stand van techniek. Deze afweging is niet altijd even eenvoudig en vraagt deskundigheid en kennis van onder andere de bestaande jurisprudentie.