Volgens de normale procedure wordt een octrooiaanvrage, indien deze voldoet aan de formele vereisten, achttien maanden na de eerste indieningsdatum (de prioriteitsdatum) ingeschreven in het octrooiregister en voorzien van een gedateerde aantekening. Hiermede is het octrooi verleend. Het is mogelijk de verlening van octrooi te versnellen.