Aan een eenmaal ingediende aanvrage kan geen nieuwe materie worden toegevoegd. Het is slechts toegestaan de aanvrage af te bakenen van de gevonden stand van techniek. Daarbij mag ook de gevonden literatuur in de aanvrage worden besproken. Eventueel voor de hand liggende fouten, zoals een incorrect verwijscijfer, mogen worden gecorrigeerd.