De uitvinding mag geen deel uitmaken van de stand van techniek op het moment van indiening van de (eerste) octrooiaanvrage. Tot de stand van techniek behoort alles wat, waar dan ook ter wereld, voor het publiek toegankelijk is. Een uitvinding die bijvoorbeeld op internet of in een ander land bekend is, is dus niet meer nieuw. Zeer belangrijk is dat ook door uw eigen handelen de nieuwheid van uw uitvinding teniet kan worden gedaan. Alvorens u met uw uitvinding naar buiten treedt, bijvoorbeeld om buitenstaanders te benaderen, dient een octrooiaanvrage waarin de uitvinding is beschreven te zijn ingediend. Hierbij wordt opgemerkt dat het te beschermen product en/of de te beschermen werkwijze niet in zijn geheel nieuw hoeft te zijn: het is heel goed mogelijk dat de te beschermen uitvinding een verbetering is van een bestaand product.