Binnen 13 maanden na indiening van een octrooiaanvrage dient een verzoek tot het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek wordt ingediend; anders komt de aanvrage te vervallen. Ongeveer negen maanden na indiening van het verzoek ontvangt u een nieuwheidsrapport. De mogelijkheid bestaat om verbeterde stukken in te dienen waarin de aanvrage is afgebakend van de in het nieuwheidsrapport opgesomde stand van techniek. De aanvrage blijft gedurende 18 maanden geheim waarna publicatie en verlening plaatsvindt.