In het verleden bestond in Nederland de mogelijkheid om te kiezen tussen een octrooi met een duur van zes jaar (een ‘kort’ octrooi) en een octrooi met een duur van twintig jaar (een ‘lang’ octrooi). Sinds 5 juni 2008 is het in Nederland niet meer mogelijk een 6-jarig octrooi te verkrijgen, waarvoor het aanvragen van een nieuwheidsonderzoek niet vereist was. Voor een twintigjarig octrooi dient binnen dertien maanden na de eerste indieningsdatum een nieuwheidsonderzoek te worden aangevraagd, anders komt de aanvrage te vervallen.