Het nieuwheidsrapport is een overzicht van de voor de uitvinding relevant geachte publicaties. Bij het nieuwheidsrapport is tevens een opinie van de onderzoeker bijgesloten, waarin (vaak vrij summier) wordt aangegeven waarom een gevonden publicatie voor de octrooiaanvrage van belang is. Samen met het nieuwheidsrapport worden ook kopieën van de opgesomde publicaties meegestuurd. Aan de hand van de gevonden publicaties kan door bijvoorbeeld een octrooigemachtigde een inschatting worden gemaakt van de octrooieerbaarheid van de uitvinding.