De uitvinding moet:
• nieuw zijn,
• inventief zijn, en
• toepasbaar zijn op het gebied van nijverheid.

De uitvinding mag, althans in Nederland, geen betrekking hebben op ontdekkingen, esthetische vormgeving en regels voor het verrichten van geestelijke arbeid. De uitvinding mag ook geen betrekking hebben op planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard. Ook behandelwijzen van het menselijk of dierlijk lichaam zijn uitgesloten van octrooiverlening. Daar deze opsomming niet volledig is wordt geadviseerd in geval van twijfel aangaande deze eisen contact op te nemen met een octrooigemachtigde.