Een eerste mogelijkheid is het, doorgaans door een lokale vertegenwoordiger, indienen van één of meerdere nationale octrooiaanvragen. Dit wil zeggen dat er bij één of meerdere nationale octrooiverlenende instanties onder het lokale octrooirecht aanvragen ingediend worden.

Een tweede mogelijkheid is het indienen van één of meerdere regionale octrooiaanvragen. Dit wil zeggen dat er voor meerdere landen gelijktijdig octrooi wordt aangevraagd bij één of meerdere (supranationale-)organisaties. Een voorbeeld hiervan is de Europese octrooiaanvrage.

Een derde mogelijkheid betreft een bijzondere octrooiaanvrage voor meerdere landen (tot maximaal meer dan 140 landen) gelijktijdig: de zogeheten PCT-aanvrage, ook wel bekend als Internationale Octrooiaanvrage. Deze Internationale Octrooiaanvrage maakt het mogelijk de keuze voor het doorzetten van de Internationale Octrooiaanvrage in gewenste landen uit te stellen tot 30 maanden na de prioriteitsdatum. Ook combinaties van de genoemde mogelijkheden komen veelvuldig voor. Voor het bepalen van de in een specifieke situatie beste strategie is het wenselijk overleg te voeren met een octrooigemachtigde.