Een wereldoctrooi bestaat niet. Zelf met behulp van nationale octrooien is het niet mogelijk wereldwijd octrooi te verwerven. Los van de zeer aanzienlijke kosten die het met zich meebrengt om in meer dan honderd landen een octrooi te vestigen (naar schatting meer dan 500.000 euro) en in stand te houden, kennen niet alle landen een octrooiwetgeving.