Het indienen van een PCT -aanvrage kan met name interessant zijn indien wordt overwogen om in een groot aantal landen octrooi aan te vragen en/of indien het gewenst is om de verleningsprocedure, en de daarmee gepaard gaande kosten, zo lang mogelijk uit te stellen. Door middel van een PCT-aanvrage is het moment van indiening van nationale en/of regionale octrooiaanvragen te verleggen van twaalf maanden naar dertig maanden na de eerste indieningsdatum. Bovendien kan in de tussentijd het voorlopig inhoudelijk oordeel omtrent de haalbaarheid van de octrooiaanvrage worden verkregen, waardoor er meer duidelijkheid is ten aanzien van de mogelijkheden tot verlening van handhaafbare octrooien op het moment dat moet worden besloten tot indiening van eventuele regionale en/of nationale octrooiaanvragen. Ook geeft de PCT-aanvrage de uitvinder extra tijd om de uitvinding commercieel te ontwikkelen, voordat de vaak grote uitgaven in de nationale verleningsprocedures moeten worden gedaan.