Bij voorkeur wordt kort voor het verstrijken van het prioriteitsjaar van een eerste octrooiaanvrage besloten voor welke landen buiten het land van eerste indiening eveneens bescherming wordt gezocht. Hierdoor vallen de kosten voor de eventuele buitenlandse indiening pas een jaar na de eerste indieningsdatum. Een niet onbelangrijk extra voordeel van het uitstellen van de beslissing tot buitenlandse indiening met bijna één jaar is dat er op het moment van beslissen extra informatie beschikbaar kan zijn, zoals voortschrijdend technisch inzicht, marktinformatie en het nieuwheidsrapport.