Een octrooi is slechts geldig in de landen waarin het desbetreffende octrooi is verleend. Dit wil zeggen dat in landen waarin het octrooi niet geldt vrij gebruik kan worden gemaakt van de elders geoctrooieerde techniek. Opgemerkt hierbij wordt dat import van geoctrooieerde producten of werkwijzen vanuit een land waarin het octrooi niet geldt naar een land waar het octrooi wél geldig is, niet is toegestaan. Een veel voorkomend misverstand is dat er producten of werkwijzen bestaan waarop een “wereldoctrooi” rust. “Wereldoctrooien” bestaan niet; vaak betreft het hier een foutieve aanduiding voor een zogenaamde PCT-octrooiaanvrage (octrooiaanvrage voor gelijktijdig maximaal ruim 140 landen). Allereerst is er een aantal landen waar octrooibescherming onmogelijk is en daarnaast is het buitensporig kostbaar om in alle landen waarin dit mogelijk is een octrooi te vestigen en in stand te houden.