Een octrooihouder kan optimaal de vruchten plukken van zijn inspanningen om zijn uitvinding te vercommercialiseren en te ontwikkelen. Concurrenten kan de toegang tot de markt onthouden worden voor de producten of werkwijzen die onder het uitsluitend recht vallen in de landen waar het octrooi geldig is. Ook is het mogelijk op basis van een octrooirecht licenties aan derden te verlenen.