"Patent pending" betekent dat er octrooi is aangevraagd maar dat dit nog niet verleend is. In het Nederlands wordt dit wel aangegeven met "octrooi aangevraagd".