Een octrooiaanvrage is een officieel en volgens bepaalde vormvoorschriften bij een octrooiverlenende instantie ingediend verzoek tot verlening van een octrooi.