Een patent is hetzelfde als een octrooi. “Patent” is de Engelstalige aanduiding voor “octrooi”. Het woord “patent” wordt ook wel in het Nederlands gebruikt.