In de meeste landen is het naast de aanvrager of houder van een octrooi (of personeelsleden van de aanvrager in geval van een rechtspersoon) slechts voorbehouden aan een octrooigemachtigde. In Nederland bestaat er een Orde van Octrooigemachtigden:

Postbus 3219
2280 GE Rijswijk

Tel. 070 - 3905578
Fax. 070 – 3905171

mail@octrooigemachtigde.nl
www.octrooigemachtigde.nl
www.octrooi.nl

Alle Nederlandse octrooigemachtigden zijn lid van deze Orde, welke een register bijhoudt van de octrooigemachtigden. Indien een persoon niet in dit register voorkomt, kunt u ervan uitgaan dat de persoon geen Nederlands octrooigemachtigde is.