Ja, in de meeste landen kunnen ingezetenen of aldaar gevestigde bedrijven zelf octrooi aanvragen. In Nederland kan dit via de website www.octrooicentrum.nl
Buiten de landen waar u ingezetene bent, of waar uw bedrijf is gevestigd, is doorgaans een vertegenwoordiger benodigd, meestal een octrooigemachtigde.