‘We support the knowledge-based economy and innovation in the Netherlands’

Laura van Eekelen, Trainee Patent Attorney

‘We support the knowledge-based economy and innovation in the Netherlands’

Laura van Eekelen, Trainee Patent Attorney

Laura van Eekelen MSc

“Met ons werk helpen we uitvinders. We helpen ze om meer inzicht te krijgen in het octrooisysteem. We geven advies over de voor- en nadelen van het aanvragen van een octrooi, zodat ze goed voorbereid zijn en hun innovatieve technologie op de gewenste manier kunnen beschermen. Zo draagt ons werk bij aan de kenniseconomie en innovatie in Nederland.

Het is mooi om het resultaat van ons werk te zien. Zo waren we bijvoorbeeld eens door een opdrachtgever uitgenodigd op een beurs waar zij hun product voor het eerst presenteerden. Reden om samen met ons te proosten op het behaalde resultaat.

We hebben een gezellig team. We lunchen samen, maken af en toe een lunchwandeling en borrelen op vrijdag.”

The expertises of Laura

Under the supervision of a mentor, Laura works as a trainee Patent Attorney, collaborating on writing patent applications, assessing novelty reports, and drafting advice for clients. Her specialism is in mechanical engineering.

More about Laura

  • Employed

    by Patentwerk since 2019

    by Patentwerk since 2019

  • Education

    Bachelor and Master in Mechanical Engineering at Universi...

    Bachelor and Master in Mechanical Engineering at University of Twente, with a specialism in production management. Currently she is following the professional training for Patent Attorneys.

scroll