‘Als eenpitter hoef ik me nergens zorgen over te maken. Patentwerk bewaakt termijnen, geeft advies en helpt waar nodig. Alles loopt gesmeerd!’

Arnoud Engelfriet, NL/EP octrooigemachtigde te Amsterdam

Siang Lie Yeu, Senior Formalities Officer

Administratieve ondersteuning

Wij bieden andere octrooibureaus en zelfstandige octrooigemachtigden de mogelijkheid om hun backoffice-werkzaamheden uit te besteden aan Patentwerk. We voeren een termijnadministratie voor de dossiers van hun opdrachtgevers en kunnen waar nodig zorg dragen voor octrooiaanvragen buiten Europa via ons agentennetwerk. Welke backoffice-diensten we precies uitvoeren, bepalen we in overleg.

scroll